Header Slider

Conclusies & aanbevelingen

Het doel van het pilot project TOGETHER with DATA was het vraagstuk breed te analyseren en niet alleen data van bereikbaarheid en parkeren te onderzoeken, maar vooral ook data van wie is de consument en wat zijn zijn wensen en behoeften tot data over verplaatsingsgedrag en de bestemmingen.

Nu alle onderzoeken zijn afgerond, is het tijd om alle verzamelde gegevens met elkaar in verband te brengen en te kijken welke conclusies we hier uit kunnen trekken en tot welke aanbevelingen dit leidt.

Top