Header Slider

Desk research

Allereerst is er gestart met desk research.

  • een analyse van welke informatie reeds beschikbaar was

  • welke algemene trends en ontwikkelingen zich er voordoen

  • welke trends en ontwikkelingen er zich specifiek in Hulst voordoen

Top