Header Slider

Onderzoeksopzet

Allereerst is op basis van het koopproces (Figuur 1) een overzicht gemaakt van de verschillende beschikbare of te verzamelen data en hoe deze samen gebracht kunnen worden in het Datamodel (Figuur 2). Op basis van de beschikbaarheid, de toegankelijkheid en de complexiteit van het verzamelen van de data is de keuze gemaakt om voor het pilot project TOGETHER with DATA in Hulst te focussen op data van consumenten, bewoners en werknemers, data verplaatsingsgedrag, data parkeren en data verkooppunten.

Figuur 1. Koopproces

Figuur 2. Datamodel

Vervolgens is gekeken welke data al beschikbaar was en welke data nog verzameld diende te worden. Er was al behoorlijk wat onderzoek gedaan in Hulst, maar met name ingezoomd op specifieke thema’s. Er was geen data beschikbaar die geïntegreerd kon worden en waarmee het hele (gebruikers)gedrag van klanten/consumenten in kaart kon worden gebracht. Want door integratie van deze data wordt meer inzicht en een beter begrip gecreëerd van wie de consumenten zijn en wat hun behoeften zijn en hoe hun (mobiliteits-/parkeer)gedrag eruit ziet. Alleen met dit inzicht en begrip kan de vraag en het aanbod van parkeren en mobiliteit beter op elkaar afgestemd worden.

Voor het pilot project TOGETHER with DATA in Hulst is het onderstaande stappenplan gemaakt. Waarbij eerst begonnen is met Desk Research en vervolgens de verschillende onderzoeken zijn uitgevoerd. Uiteindelijk resulteerde dit in een onderzoeksperiode van ongeveer 8 maanden. In mei 2015 is gestart met de eerste voorbereidingen en naar verwachting zullen in december 2015/januari 2016 de resultaten gerapporteerd en gepresenteerd kunnen worden aan de opdrachtgever.

Stappenplan

Stap 1

Projectplan

mei

Stap 2

Desk research

juni 2015

Stap 3

Verzamelen aanvullende data

Stap 3a

Online Bereikbaarheids- & Parkeerenquête

juni/juli 2015

Stap 3b

GPS Tracking Onderzoek

september/oktober 2015

Stap 3c

Parkeeronderzoek

oktober 2015

Stap 4

Datafusie en –analyse en visualisatie

november/december2015

Stap 5

Rapportage en advies

december 2015/januari 2016

Top