Header Slider

Online bereikbaarheids- & parkeerenquête

De Ondernemersvereniging Hulst Vestingstad (OVHV) had de beschikking over een database met ruim 11.000 emailadressen van bezoekers, inwoners en werknemers van de binnenstad van Hulst, gegenereerd vanuit in het verleden te hebben deelgenomen aan prijsvragen of acties waarbij hun emailadres werd gevraagd.

Na het opstellen van de vragenlijst, werd deze geprogrammeerd en verstuurd naar de ruim 11.000 emailadressen. Na twee weken online en een reminder werd een response gerealiseerd van 2.916 respondenten.

Top