Header Slider

Analyse

Voordat we ingaan op de resultaten van het pilot project in Hulst, zullen we nog even kort de uitgangspunten toelichten.

Uitgangspunten

Voor het pilot project TOGETHER with DATA zijn een aantal uitgangspunten vastgesteld:

  • De klant staat centraal, dit houdt in dat er vanuit het perspectief van de klant geredeneerd wordt, wie is hij of zij, wat vinden ze belangrijk, wat zijn hun wensen en behoeften, wat is hun gedrag

  • Het project wordt integraal benaderd, dus er wordt niet alleen maar (geïsoleerd) gekeken naar bereikbaarheid en parkeren, maar vooral vanuit het hele proces (Figuur 1), de hele customer journey/experience. Beginnend vanuit de klant en zijn achtergrond die een behoefte (vraag) heeft, naar de keuze voor een bepaalde locatie, naar het verplaatsingsgedrag, naar parkeren en uiteindelijk naar de daadwerkelijke bestemming en zijn omgeving (aanbod) die de klant wil bezoeken om in zijn behoefte (vraag) te voorzien.

Figuur 1. Koopproces

Top