Header Slider

Parkeeronderzoek

Op donderdag 15 oktober 2015 (weekdag) en op zaterdag 17 oktober 2015 (weekenddag) is door Trajan en TOGETHER ondersteund door studenten van Scalda Terneuzen een parkeeronderzoek uitgevoerd. Hierbij zijn in rondes van 2 uur de kentekens van de geparkeerde voertuigen genoteerd of gescand. Met dit onderzoek kan de parkeerdruk/bezettingsgraad en de parkeerduur van parkeerders op de verschillende parkeerlocaties inzichtelijk gemaakt worden. Daarnaast geeft het inzicht in de herkomst van parkeerders op de verschillende parkeerlocaties door koppeling met RDW.

Top